Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

67346

Par LSVS Pašvaldību 53. sporta spēļu finālsacensībām vieglatlētikā, volejbolā, basketbolā, rokasbumbā, minifutbolā
30.06.2016


Paziņojums!!! 29.06.2016. vēstulē Nr. 18 sporta organizatoriem par spēlēm Aizkrauklē 1.lapas pēdējā rindkopā kļūda: pieteikumu apstiprināšana ar dokumentiem notiks 15. jūlijā (nevis 16. 07.) no plkst. 19.00 līdz plkst. 22.00.

Saskaņā ar Latvijas Sporta veterānu-senioru savienības (LSVS) 53. sporta spēļu nolikumu (pilns nolikums LSVS mājaslapā www.lsvs.lv) finālsacensības vieglatlētikā, volejbolā (D30+, D40+, K35+, K45+), basketbolā (D30+, K35+), rokasbumbā (D30+, K35+, K45+), minifutbolā (K35+, K40+, K45+, K50+) notiks 16.-17.  jūlijā Aizkrauklē.

 Sacensību atbildīgie organizatori:

Aizkraukles novada sporta centra vadītājs Valdis Padoms (tālr. 26182772,    e-pasts: valdispadoms@inbox.lv)

Organizatore: Anita Luckāne (tālr. 26446219, e-pasts: anitaluckane@inbox.lv).

Padomnieks Arvīds Vītols, tālr. 26450304, e-pasts: vitols3@inbox.lv.  

Visās minētajās sporta spēlēs vārdiskie pieteikumi pēc nolikumā minētās formas jāiesūta līdz 2016. gada 11. jūlijam plkst. 15.00 pa e-pastu uz adresi anita.luckane@inbox.lv. Izloze notiks 12. jūlijā plkst. 12.00. Tās rezultātus varēs skatīt mājas lapā www.lsvs.lv.

Vieglatlētikā pieteikumi pēc minētās formas jāiesūta līdz 2016. gada 12. jūlijam plkst. 15.00 pa e-pastu uz adresēm: dianazv@inbox.lv vai julians73@inbox.lv

Ja gribat mainīt kopvērtējuma grupu, tad vienlaicīgi ar pieteikumu novadiem rakstiski jāpaziņo kurā kopvērtējuma grupā tie vērtējami (nolikuma 5.3. punkts).

Sacensības notiks šādās sporta bāzēs:

Vieglatlētika – Aizkraukles novada stadionā, Aizkrauklē, Draudzības krastmalā 6

Volejbols – Aizkraukles sporta hallē un Aizkraukles novada ģimnāzijas sporta zālē, Lāčplēša ielā 21 

Basketbols – Aizkraukles sporta hallē Lāčplēša ielā 21

Rokasbumba - Aizkraukles profesionālās vidusskolas sporta zālē, Jaunceltnes ielā 21

Minifutbols - Aizkraukles profesionālās vidusskolas stadionā, Jaunceltnes ielā 21 un Aizkraukles novada ģimnāzijas Mazajā stadionā. 

Sacensību sākums 16. jūlijā vieglatlētikā plkst. 10.00, visos pārējos sporta veidos plkst.9.00

Sacensību sākums 17. jūlijā plkst. 9.00. Atklāšanas parāde 16. jūlijā plkst. 21.00. Aizkraukles stadionā. Tajā novērtēs un apbalvos atraktīvākās un vizuāli skaistāk noformētās delegācijas.

Zaļumballe 16. jūlijā plkst. 22.00 Aizkraukles novada stadionā.

Pieteikumu apstiprināšana ar dokumentiem notiks 15. jūlijā no plkst. 19.00 līdz plkst. 22.00 Aizkraukles novada stadionā Draudzības krastmalā 6. 

 Dalības maksu var samaksāt sacensību vietā, nododot pieteikumu, vai iemaksāt LSVS kontā LV85HABA000140J047086.

Galvenie tiesneši:

1. Minifutbolā           Uģis Beņjavs, tālr. 29472451

2. Volejbolā              Juris Beņjavs, tālr. 26462637.                   

3. Rokasbumbā         Guntars Švābe, tālr. 29216439

4. Vieglatlētikā         Juliāns Garančs, tālr. 25902126,

5. Basketbolā            Aigars Vanags, tālr. 26196734

 

NOSACĪJUMI vieglatlētikā un sacensībām “Kopā mēs varam”.

Visi skrējieni protokola kārtībā ir finālskrējieni.  

Pēc 1. “falšstarta” visi skrējiena dalībnieki tiek brīdināti, bet pēc otrā “falšstarta”– jebkurš to izpildījušais šajā skrējienā tiks diskvalificēts.

Augstlēkšanā sākuma augstumu izvēlas tādu, kurš beidzas ar 0 vai 5 cm (Piemēram, 130 cm, 135 cm, bet ne 132 cm, 137 cm).  Latiņas pacēlums pa 5 cm bez pārlēkšanas.

Stafetēm vārdiskais pieteikums iesniedzams 1 stundu pirms starta.

Ārvalstu sportisti vai individuāli startējošie komandu cīņas punktus neietekmē.

Starta numuru saņemšana pieteikumu komisijā 15. jūlijā vai sacensību dienā stadionā no plkst. 8.30

 

1. Vieglatlētikas sacensību programma pa dienām. Skatīt šeit ...

2. Sacensību “KOPĀ MĒS VARAM!” nolikums. Skatīt šeit ...

3. Sacensību programma un nolikums pdf formātā. Skatīt šeit ...

  

 

 

 
      Atpakaļ