Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

106435

Par LSVS Pašvaldību 56. sporta spēļu finālsacensībām novusā un šahā
20.05.2019


2019.gada 20.maijā  Nr.13

Pilsētu un novadu pašvaldībām

Sporta klubiem

Sporta veterānu padomēm

Sporta organizatoriem

          

Par LSVS pašvaldību 56. sporta spēļu

finālsacensību norisi novusā un šahā

2019.gada 2.jūnijā Ķekavā un Baložos,

 Ķekavas novadā

Saskaņā ar Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības (LSVS) 56. sporta spēļu nolikumu (iepazīties LSVS mājas lapā internetā www.lsvs.lv) 2019.gada 2.jūnijā finālsacensības novusā notiks Ķekavā un finālsacensības  šahā notiks Baložos, Ķekavas novadā.

NOVUSS

              Laiks un vieta

Sacensības notiks 2019.gada 2.jūnijā Ķekavas Sporta klubā, “Bultas”, Ķekavā, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

Reģistrēšanās no plkst. 9.00 līdz plkst. 10.00.

Sacensību sākums plkst. 10.00.

Starta protokols tiks publicēts 30.maijā LSVS mājas lapā internetā www.lsvs.lv

Sacensību galvenais tiesnesis – Juris Firsts (e-pasts: jufo1@inbox.lv; tel. 29126835)

 

Pieteikšanās

Dalību sacensībās piesaka šeit: www.lsvs.lv

Pieteikšanās termiņš  līdz 2019.gada 28.maija plkst. 23.59.
Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, vecuma grupa, pārstāvētā pašvaldība.

Sacensību dienā sekretariātā jāiesniedz pieteikuma oriģināls  ar novada atbildīgā darbinieka parakstu.

Sacensību noteikumi

Katrs dalībnieks, piedaloties sacensībās, apņemas ievērot sacensību noteikumus un tiesnešu norādījumus, kā arī uzņemas pilnu atbildību par sava veselības stāvokļa atbilstību sporta veidam.

Organizatoriem ir tiesības mārketinga un reklāmas mērķiem izmantot šo sacensību laikā uzņemtās fotogrāfijas un video materiālus bez saskaņošanas ar tajās redzamajiem cilvēkiem. Kā arī dalībnieki neiebilst savu personas datu (vārda, uzvārda) publicēšanai dalībnieku starta sarakstā un rezultātos.

Dalības maksa

Dalības maksa 15 EUR par katru pieteikto dalībnieku.

Dalības maksa jāpārskaita Latvijas sporta veterānu – senioru savienībai: reģ.Nr. 50008025521, AS „Swedbank” HABALV22 LSVS, norēķinu konts LV85HABA000140J047086.  Samaksātie rēķini jāpiesaka LSVS grāmatvedei Jeļenai Doroškovai (tel.29487609, e-pasts: jelena.doroskova@cinamonkino.com) vai jāmaksā skaidrā naudā sacensību dienā.

ŠAHS

              Laiks un vieta

Sacensības notiks 2019.gada 2.jūnijā Baložu vidusskolā Skolas ielā 6, Baložos, Ķekavas nov.

Reģistrēšanās no plkst. 9.30 līdz plkst.10.30.

Sacensību sākums plkst. 11.00.

Starta protokols tiks publicēts LSVS mājas lapā internetā www.lsvs.lv 30.maijā.

Sacensību galvenais - Verners Putka (mob. tel. 22104778).

Pieteikšanās

Dalību sacensībās piesaka šeit: www.lsvs.lv

Pieteikšanās termiņš  līdz 2019.gada 28.maija plkst. 23.59.

Pieteikumā jānorāda dalībnieka vārds, uzvārds, dzimšanas gads, vecuma grupa, pārstāvētā pašvaldība.

Sacensību dienā sekretariātā jāiesniedz pieteikuma oriģināls  ar novada atbildīgā darbinieka parakstu.

Dalībnieki un grupas

Maksimālais dalībnieku skaits komandā – 5 dalībnieki.

Dalībnieki piedalās šādās grupās:

Dāmas: - 40+; 50+; 60+; 70+

Kungi: - 50+; 60+; 70+; 80+

Dalības maksa

Dalības maksa 15 EUR par katru pieteikto dalībnieku.

Dalības maksa jāpārskaita Latvijas sporta veterānu – senioru savienībai: reģ.Nr. 50008025521, AS „Swedbank” HABALV22 LSVS, norēķinu konts LV85HABA000140J047086.  Samaksātie rēķini jāpiesaka LSVS grāmatvedei Jeļenai Doroškovai (tel.29487609, e-pasts: jelena.doroskova@cinamonkino.com) vai jāmaksā skaidrā naudā sacensību dienā.

              Sacensību serviss Baložos

Šaha sacensību dalībniekiem būs iespēja pusdienot ēdamzālē tieši blakus sacensību norises vietai (komplekso pusdienu cena 3,50 EUR), iepriekš piesakoties pa tālr. 28289599 vai e-pastu: annasirotina@inbox.lv līdz š.g. 29.maija plkst.23:59. Samaksa par pusdienām veicama ēdamzālē, reģistrējoties sacensību dienā.  Darbosies arī bufete ar atspirdzinājumiem.

Informācija par nakšņošanas iespējām mājas lapā www.parkulturu.lv sadaļā Tūrisms.

Izmaiņas nolikumā

 

Organizatoriem ir tiesības izdarīt izmaiņas un papildinājumus nolikumā. Izmaiņas tiks paziņotas sacensību vietā.

 

Veiksmīgus startus!

LSVS  prezidents                                                      I. Klementjevs

 

Dokumentu PDF formātā skatīt šeit... 
      Atpakaļ