Latvijas Sporta veterānu - senioru savienība

LATVIJAS SPORTA VETERĀNU – SENIORU SAVIENĪBAS APBALVOJUMU SISTĒMA. 

Gadu gaitā LSVS valde izveidojusi apbalvojumu sistēmu ar 10 izrietošiem apbalvojumu veidiem:
1)LSVS GADSKĀRTĒJO SPORTA SPĒĻU UZVARETĀJU SPECIĀLAS MEDAĻAS, DIPLOMI 1.-3. VIETĀM INDIVIDUĀLI UN KAUSI DIPLOMI KOMANDĀM : 
2013.g.  50. jubilejas sporta spēlēs pasniegti  207 kausi, 3857 medaļas,  4064 diplomi  un 52 speciālbalvas kā vienreizējie apbalvojumi;
2012. gadā 49. sporta spēlēs pasniegti 169 kausi, 3182 medaļas, 3351 diploms.
Līdzīgi arī iepriekšējos gados. 
2)GODA DIPLOMS – par aktivitātēm veterānu un senioru sportā pēc sporta un citu organizāciju un individuāliem ieteikumiem.
Pasniegti goda diplomu no 1997. gada kopā vairāk kā viens tūkstotis.
3)GADA SPORTA VETERĀNU, SENIORU LAUREĀTS – par izciliem sasniegumiem veterānu, senioru sportā – gadā izcīnītām medaļām pasaules, Eiropas veterānu čempionātos, pasaules, Eiropas senioru sporta spēlēs, citās pasaules nozīmes veterānu, senioru starptautiskās sacensībās. 
Sākot no 1997. gada pasniedza laureāta diplomu, tad LSVS sporta spēļu medaļu, bet no 2007. gada speciālu LSVS gada sporta laureāta nozīmi. 2007. gadā pasniedza 161 nozīmi, 2008. gadā 192 nozīmes, 2009. – 2012. gados 200 līdz 250 nozīmes gadā, 2013. gadā 4409 nozīmes.  
Ierosina sporta federācijas, novadu. pilsētu, pagastu organizācijas, sporta klubi, individuāli, kuriem zināmi minētie sasniegumi. 
4)LSVS “GODA ZĪME” -  apbalvojums par nozīmīgiem sasniegumiem  vai ieguldījumiem veterānu, senioru kustībā, nozīmīgās jubilejās. Pēc LSVS valdes lēmuma pasniedz nozīmi un numurētu apliecību. 
 Sākot no 1997. gada pasniegtas  407  “Goda Zīmes”.
Ierosina federācijas, pilsētu, novadu, pagastu, organizācijas, sporta klubi un citas organizācijas rakstot iesniegumu. 
5)MEDAĻA “SPORTA SLAVA” III BRONZAS PAKĀPE –LSVS augstākais apbalvojums par ilggadīgiem sasniegumiem, mūža ieguldījumu veterānu, senioru kustībā, nozīmīgās jubilejās. Sākot no 2005. gada pasniegtas 128 medaļas. 
6)MEDAĻA “SPORTA SLAVA” II SUDRABA PAKĀPE – LSVS augstākais apbalvojums  par ilggadīgiem ieguldījumiem Latvijas sporta kustībā, mūža veltījumu veterānu, senioru sportam, nozīmīgās dzīves jubilejās. Sākot no 2006. gada pasniegtas 22 medaļas. 
7)MEDAĻA “SPORTA SLAVA” I ZELTA PAKĀPE – LSVS augstākais apbalvojums par mūža ieguldījumu Latvijas fiziskās kultūras un sporta kustībā un tās sasniegumos. Sākot no 2010. gada pasniegtas 3 medaļas. 
Medaļas “Sporta slava” piešķir LSVS valde pasniedzot numurētu medaļu  un apliecību. Apbalvojumu ierosina federācijas, pilsētu, novadu pagastu organizācijas, sporta klubi, un citas organizācijas rakstot ieteikumu-raksturojumu. 
8)LSVS BALVA “PAR GODĪGU SPĒLI” – gadskārtējā balva par  godīgumu, pašaizliedzību, uzupurēšanos, patriotismu. 
Pēc pamatota iesniegta raksturojuma un LSVS valdes lēmuma vienu reizi gada nogalē pasniedz speciāli noformētu personīgu balvu. Sākot no 2001. gada pasniegtas 16 balvas.
9)NOSAUKUMS “LSVS GODA BIEDRS” – piešķir LSVS valde par izcilu, ilggadīgu, un nevainojamu  darbu sporta veterānu, senioru kustības organizēšanā un attīstībā Latvijā.
1998. gadā nosaukums piešķirts ANDRIM ZANKOVSKIM,  
2010. gadā  nosaukums piešķirts  ALFRĒDAM LEJAM,
                                               LAIMONIM ZEMBAHAM,  
2014. gadā nosaukums  piešķirts MAKSIM OLĢERTAM STEPĪTIM
10)VIENREIZĒJI APBALVOJUMI –pēc LSVS valdes lēmuma speciāli diplomi, balvas par nozīmīgiem notikumiem, jubilejās, sasniegumiem u.t.t. pēc organizāciju, aktīvistu ieteikumiem.
Speciāla uzskaite netiek veikta, bet to skaits varētu pārsniegt 50.