top of page

XXX atskaišu - vēlēšanu konference šogad notiks attālināti

Pamatojoties uz Latvijas Sporta veterānu - senioru savienības statūtiem un valdes 2020. gada 9. decembra lēmumu 2020. gada 28. decembrī plkst. 10.00 notiks XXX atskaišu - vēlēšanu konference attālināti.Par konferences norises formātu (nepieciešamo tehnisko nodrošinājumu un attālināto pieslēgšanos konferencei elektroniski) biedru deleģētajiem pārstāvjiem tiks paziņots vienu nedēļu pirms konferences.


LSVS XXX konferences darba kārtība:
  1. LSVS statūtu izmaiņas

  2. LSVS prezidenta ievēlēšana

  3. LSVS valdes locekļu ievēlēšana

  4. LSVS revīzijas komisijas ievēlēšana

  5. Par LSVS 2020. gada darbības rezultātiem un uzdevumiem 2021. gadam

  6. Par LSVS 2021. gada biedru maksām
bottom of page