top of page

LSVS valde informē

2021. gada 1. martā notika LSVS valdes 2. sēde, kurā tika pieņemti vairāki lēmumi par LSVS 58. pašvaldību sporta spēļu sacensību organizēšanu. Ar valdes lēmumu tika atceltas LSVS 58. pašvaldību sporta spēļu nolikumā paredzētās LSVS 58. pašvaldību sporta spēļu sacensības vieglatlētikā telpās 2021. gada 1. maijā un sacensības distanču slēpošanā 2021. gada 7. martā.

Tika izmainīts sacensību volejbolā D 30+, D 50+, K 45+, K 60+ un sacensību svaru stieņa spiešanā guļus organizēšanas datums. LSVS valde nolēma tās organizēt Gulbenē 2021. gada 22. maijā.

LSVS valde nolēma uzsākt darbu pie LSVS 59. pašvaldību spēļu nolikuma un LSVS apbalvojumu nolikuma izstrādes. Tika izveidotas 2 darba komisijas, kuras no visiem LSVS juridiskajiem biedriem un aktīvajiem sportistiem senioriem gaida priekšlikumus šajos jautājumos.

Līdz 01.06.2021. LSVS valde lūdz iesniegt priekšlikumus LSVS apbalvojumu nolikuma projektam, sūtot savus priekšlikumus darba komisijas vadītājai A.Brūnei uz epasta adresi: agra.brune@gmail.com

Līdz 20.09.2021. LSVS valde lūdz iesniegt priekšlikumus LSVS 59. pašvaldību sporta spēļu nolikuma projektam, sūtot priekšlikumus un ierosinājumus darba komisijas vadītājam J.Kantorim uz epasta adresi: janis2848@inbox.lv

Apbalvošanas sistēmas pilnveidošanas dar
.
Download • 16KB
Nolikuma pilnveidošanas darba komisija
.
Download • 16KB
Sēdes protokols 01.03
.2021_
Download 2021_ • 41KB


73 views
bottom of page