top of page

Par LSVS prezidentu uz četriem gadiem ievēlēts Ivans Klementjevs

2020.gada 28. decembrī attālināti notika LSVS XXX atskaišu - vēlēšanu konference.

Konferencē tika pieņemti grozījumi LSVS statūtos, ievēlēta LSVS vadība un revīzijas komisija, kā arī biedrības juridiskie biedri iepazīstināti ar LSVS 2020. gada darbības rezultātiem, 2020. gada finanšu pārskatu un uzdevumiem 2021. gadam. Tika pieņemts lēmums par 2021. gada biedru maksām, nemainot tās apmēru. Saskaņā ar veiktajām izmaiņām LSVS statūtos par LSVS prezidentu uz četriem gadiem ir ievēlēts Ivans Klementjevs.


Turpmāk LSVS valdē būs 11 valdes locekļi.

Par valdes locekļiem uz četriem gadiem tika ievēlēti Agra Brūne, Iraida Zālīte, Biruta Kudrjavceva, Māris Kalve, Anita Gulbe, Jānis Kantoris, Valentīna Svilāne – Dūda, Dace Cīrule, Ineta Krūmiņa, Jānis Karavaičiks. Par LSVS valdes locekļu kandidātiem ievēlēti: Inta Streiča, Dace Brakanska un Inta Bergmane. LSVS revīzijas komisijas pilnvaru termiņš būs četri gadi. Tajā tika ievēlēti Dzintra Strazdiņa, Gunārs Eniņš un Rita Jumiķe.
67 views
bottom of page