top of page

Latvijas sportā ir nepieciešams atbalstīt izglītības un informēšanas kampaņu iniciatīvas. Uzsvērt pozitīvu attieksmi pret sportu bez dopinga vielām. Rādīt piemēru par patiesu un godīgu uzvaru ikvienās Latvijā notiekošajās starptautiskajās, valsts līmeņa vai pašvaldību rīkotajās sporta sacensībās vai pasākumos.

Aicinām zemāk skatīt dokumentus, kas būs saistoši sporta organizācijām iesaistoties godīgā un patiesā sporta veicināšanā. 

https://www.antidopings.gov.lv/lv/noderigi-sporta-organizacijam

lab_vienkarsots_ar_patiess_sports_rgb_krasains.png
bottom of page